Poltron P176

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 87 cm

Gjerësi: 57 cm

Lartësi: 53 cm

Pesha:

11.65 kg