Poltron P173

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 52 cm

Gjerësi: 60 cm

Lartësi: 63 cm

Pesha:

8.6 kg