Poltron P170

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 61 cm

Gjerësi: 64 cm

Lartësi: 80 cm

Pesha:

14.4 kg