Poltron P169

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 57 cm

Gjerësi: 65 cm

Lartësi: 88 cm

Pesha:

8.7 kg