Poltron P166

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 58 cm

Gjerësi: 62 cm

Lartësi: 84 cm

Pesha:

9.3 kg