Poltron P161

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 69 cm

Gjerësi: 59 cm

Lartësi: 82 cm

Pesha:

7.2 kg