Poltron P160

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 53 cm

Gjerësi: 55 cm

Lartësi: 83 cm

Pesha:

7.4 kg