Poltron P159

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 56 cm

Gjerësi: 53 cm

Lartësi: 82 cm

Pesha:

8.7 kg