Poltron P159.1

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 56 cm

Gjerësi: 54.5 cm

Lartësi: 77 cm

Pesha:

8.3 kg