Poltron P154

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 75 cm

Gjerësi: 78 cm

Lartësi: 80 cm

Pesha:

15.5 kg