Poltron P152

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 55 cm

Gjerësi: 62 cm

Lartësi: 98 cm

Pesha:

11.6 kg