Poltron P150

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 69 cm

Gjerësi: 70 cm

Lartësi: 77 cm

Pesha:

12.5 kg