Poltron P148

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 57 cm

Gjerësi: 62 cm

Lartësi: 77 cm

Pesha:

8.5 kg