Poltron P147

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 65 cm

Gjerësi: 71 cm

Lartësi: 78 cm

Pesha:

11 kg