Poltron P146

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 52 cm

Gjerësi: 57 cm

Lartësi: 86 cm

Pesha:

7.9 kg