Poltron P145

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 51 cm

Gjerësi: 59 cm

Lartësi: 85 cm

Pesha:

9.1 kg