Poltron P142

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 70 cm

Gjerësi: 63 cm

Lartësi: 85 cm

Pesha:

7.8 kg