Poltron P139

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 54 cm

Gjerësi: 59 cm

Lartësi: 93 cm

Pesha:

8.5 kg