Poltron P137

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 54 cm

Gjerësi: 65 cm

Lartësi: 90 cm

Pesha:

8.5 kg