Poltron P137.1

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 54 cm

Gjerësi: 63 cm

Lartësi: 89 cm

Pesha:

9 kg