Poltron P136

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 70 cm

Gjerësi: 53 cm

Lartësi: 79 cm

Pesha:

7.6 kg