Poltron P204

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 59 cm

Gjerësi: 60 cm

Lartësi: 60 cm

Pesha:

9.3 kg