Poltron P187

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 60 cm

Gjerësi: 62 cm

Lartësi: 76 cm

Pesha:

11.25 kg