Poltron P184

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 57 cm

Gjerësi: 70 cm

Lartësi: 70 cm

Pesha:

10.4 kg