Poltron P183

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 58 cm

Gjerësi: 68 cm

Lartësi: 85 cm

Pesha:

10.3 kg