Poltron P181

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 74 cm

Gjerësi: 68 cm

Lartësi: 85 cm

Pesha:

9.2 kg