Poltron P180.1

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 52 cm

Gjerësi: 57 cm

Lartësi: 98 cm

Pesha:

8.5 kg