Poltron P178

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 65 cm

Gjerësi: 66 cm

Lartësi: 80 cm

Pesha:

9.8 kg