Poltron P177

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 55 cm

Gjerësi: 64 cm

Lartësi: 85 cm

Pesha:

8.5 kg