Poltron P175

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 55 cm

Gjerësi: 64 cm

Lartësi: 82 cm

Pesha:

10.2 kg