Poltron P171

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 53 cm

Gjerësi: 62 cm

Lartësi: 100 cm

Pesha:

10.5 kg