Poltron P165

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 49 cm

Gjerësi: 63 cm

Lartësi: 93 cm

Pesha:

7.3 kg