Poltron P163

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 63 cm

Gjerësi: 54 cm

Lartësi: 78 cm

Pesha:

7.1 kg