Poltron P158

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 56 cm

Gjerësi: 60 cm

Lartësi: 90 cm

Pesha:

10.8 kg