Poltron P155

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 55 cm

Gjerësi: 52 cm

Lartësi: 87 cm

Pesha:

14.8 kg