Poltron P151

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 68 cm

Gjerësi: 66 cm

Lartësi: 75 cm

Pesha:

12.6 kg