Poltron P149

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 66 cm

Gjerësi: 61 cm

Lartësi: 80 cm

Pesha:

8 kg