Poltron P144

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 58 cm

Gjerësi: 52 cm

Lartësi: 78 cm

Pesha:

11.5 kg