Poltron P140

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 64 cm

Gjerësi: 57 cm

Lartësi: 76 cm

Pesha:

14.2 kg