Poltron P138

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 58 cm

Gjerësi: 52 cm

Lartësi: 79 cm

Pesha:

9.5 kg