Stola A147

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 37 cm

Gjerësi: 37 cm

Lartësi: 83 cm

Pesha:

5.7 kg