Stola A122

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 43 cm

Gjerësi: 57 cm

Lartësi: 100 cm

Pesha:

6.9 kg