Stol A188

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 56 cm

Gjerësi: 56 cm

Lartësi: 121 cm

Pesha:

10.2 kg