Stol A170

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 62 cm

Gjerësi: 62 cm

Lartësi: 112 cm

Pesha:

11.2 kg