Stol A156

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 34 cm

Gjerësi: 34 cm

Lartësi: 75 cm

Pesha:

10 kg