Stol A121

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 56 cm

Gjerësi: 50 cm

Lartësi: 114 cm

Pesha:

10 kg