Karrike Metalike KM208

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 80+80+135 cm

Gjerësi: 80+80+80 cm

Lartësi: 80+80+80 cm

Pesha:

20+20+32 kg