Karrike Metalike KM197

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 50 cm

Gjerësi: 66 cm

Lartësi: 80 cm

Pesha:

10 kg