Karrike Metalike KM187

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 70 cm

Gjerësi: 63 cm

Lartësi: 80 cm

Pesha:

10 kg