Karrike K103

Kategori:

Përmasat:

Gjatësi: 50 cm

Gjerësi: 56 cm

Lartësi: 85 cm

Pesha:

10 Kg